Bak Imre: Helyzetek – Kiállításmegnyitó a Vaszary Galériában

Bak Imre: Helyzetek | Imre Bak: Situations
Művek 2004–2022 | Works 2004–2022
Vaszary Galéria, Balatonfüred | Vaszary Gallery, Balatonfüred
Megnyitó: 2023. 01. 22., 16.00 óra
Köszöntőt mond: Dr. Bóka István, Balatonfüred Város polgármestere
A kiállítást megnyitja: Trombitás Tamás, Munkácsy-díjas képzőművész
A kiállítás kurátora: Fehér Dávid művészettörténész
A kiállítás együttműködő partnere az acb Galéria
A Vaszary Galéria 2023. évi tárlatai a VEB2023 program keretében valósulnak meg.
Megtekinthető 2023. május 1-ig.
Bak Imre a magyarországi neoavantgárd legfontosabb alkotói közé tartozott, életművét szinte a kezdetektől meghatározta a hard-edge festészetből kiinduló geometrikus képalkotás. Bak lépésről lépésre haladva keretezte újra és értelmezte át következetes gondolatmenetként kibomló festészetét, a hatvanas években a festészet utáni absztrakció (post painterly abstraction), a hetvenes években a konceptuális művészet, később pedig egy posztmodern képiség kontextusában. A 2000-es évektől Bak geometrikus festészetét egyre inkább meghatározták a digitális látványok impulzusai és a posztmediális képiség. A Vaszary Galéria kiállítása első alkalommal tekinti át Bak Imre 2004 és 2022 között alkotott sorozatait, bemutatva az életmű alakulását. A tárlat egyes szekciói az életmű 2004 utáni szakaszainak főbb műcsoportjaira fókuszálnak, bemutatva, hogy miképpen tért vissza Bak művészetében a geometrikus absztrakció és a figuratív asszociációk jelentéstani játéka, mennyiben jellemzi az újabb alkotásokat a hard-edge festészet és a digitális allúziók kettőssége, illetve a metafizikai terek érzéki vibrálása, miképpen gondolta újra Bak a (geometrikus) festészet hagyományait és saját motívumkészletét. Bak Imre művészetére az elmúlt években kiemelt nemzetközi figyelem irányult: festményei a közelmúltban a londoni Tate és a New York-i Metropolitan Museum gyűjteményébe kerültek, művészetéről fontos áttekintést adott Hajdu István monográfiája (2003) és a Paksi Képtár Aktuális időtlen. Egy életmű rétegei című tárlata (2016). Életművének közelmúltbeli korszakairól azonban (a 2003-as monográfia megjelenése óta) nem született áttekintés. A balatonfüredi tárlat ezt a hiányt igyekszik pótolni. A kiállítás címe a művész által az elmúlt években gyakran használt, sokértelmű képcímet idézi, amely egyszerre utal a formák helyzetére, az életmű (át)alakulása során kialakuló újabb és újabb konstellációkra, illetve azokra az egzisztenciális helyzetekre, amelyek a változást motiválták.
A kiállítás Bak Imrével szoros együttműködésben jött létre, és ekként az utolsó tárlat, amelynek létrehozásában a művész személyesen közreműködhetett.
Fehér Dávid
………………………………………………………………………..
Imre Bak was one of the most significant artists of the Hungarian Neo-Avant-Garde. His œuvre was defined, almost from the outset, by geometric imagery constructed on the foundation of Hard-edge painting. Step by step, Bak reframed and reinterpreted his painting practice, which unfolded as a coherent train of thought in the context of Post-painterly abstraction in the 1960s, Conceptual art in the 1970s and later a postmodernist attitude to images. After the 2000s, Bak’s geometric painting practice became increasingly influenced by impulses ranging from digital visuality to post-medial imagery. For the first time, the exhibition at Vaszary Gallery looks at Imre Bak’s body of work created between 2004 and 2022, showcasing the evolution of the artist’s œuvre. Each section focuses on the œuvre’s main group of works created after 2004, revealing how Geometric Abstraction and the semantic play on figurative associations kept resurfacing in Bak’s work. Furthermore, the exhibition explores how the latest pieces are characterised by the duality of Hard-edge painting and digital allusions, the sensual vibrancy of metaphysical spaces, and how Bak continued to rethink the various traditions of (geometric) painting and his own set of motifs. In recent years, Imre Bak’s work has attracted considerable international attention: his paintings have lately been acquired by the collections of the Tate in London and the Metropolitan Museum in New York, and has been the subject of essential overviews such as István Hajdu’s monograph in 2003 and the exhibition Timely Timelessness. Layers of an Œuvre at Art Gallery Paks in 2016. However – since the publication of the 2003 monograph – no overview of the œuvre’s latest epochs has been published. With the exhibition at Balatonfüred, we aim to address this omission. The exhibition’s title evokes the enigmatic title of an image often cited by the artist in recent years. It refers to the situation of forms, the new constellations that emerge in the (re)development of the œuvre, and the existential situations that motivated change.
The exhibition was created in close collaboration with Imre Bak, and is the last exhibition in which the artist was personally involved.
Dávid Fehér