Arácsi Tájház megnyitó és ARÁCS NAPJA

Arácsi Tájház

Arács központjában a 19. század közepén már állt a lakóház. Építésekor a településen körülbelül 600 fő élt. Az épület az elmúlt századok során folyamatosan lakott volt. Az utca felőli házrész még a teleksoros úti falvak építészeti hagyományait mutatja. A későbbi hozzáépítések már a későbbi századokra jellemző közös udvarok rendszere szerint épült meg.

A közeli házakra is jellemzően a nyeregtetős, alápincézett, náddal fedett épület, egy hosszú szalagtelek szélére épült az utcafrontra merőlegesen. Eredetileg a ház szabadkéményes konyhával rendelkezett, amelynek archaikus hatást keltő boltozata még most is látható. A többszöri átépítések és hozzáépítések során alakult ki a 20. század elejére a végleges épület, amelynek a felújítás során a megmenthető részletei a kiállítótérben, illetve a közösségi terekben láthatóak.

A Tájház berendezése az elmúlt századok során a településre is jellemző épület átépítéseit követő berendezési tárgyakat és elrendezési szokásokat mutatja be. A kiállítótérben látható bútorok, tárgyak, dokumentumok egy, a 20. század első felében élt család lakóhelyét mutatja be. A tárgyak, bútorok kora ennek következtében nem egy időszakot ölel fel, hiszen az erős tölgyfából készült régi faszékek – vagyis balatoniasan karosszékek, amelynek hátát nevezték karnak – rendkívül tartósak voltak, így több generációt is kiszolgáltak. Ugyanakkor a konyha és a szoba berendezései is folyamatosan, a koroknak megfelelően alakultak, új tárgyakkal egészültek ki. A régebbiek pedig az elhasználódás miatt kerültek ki a házból.

 

A település közösségi életének, külső és belső társadalmi kapcsolatrendszerének meghatározó eleme volt egykoron és ma is a sokszínű civil tevékenység, és a művészeti, alkotó, közösségek működése, amely Balatonfüred történelmi hagyományaiból táplálkozik.

A Tájházban bemutatott tisztaszoba és konyha a századfordulótól a harmincas évekig jellemző berendezést idézi meg.

Ebben az időszakban Füred és Arács lakosságának polgárosodása más-más ütemben, erősségben jelentkezett gazdasági, társadalmi és kulturális téren egyaránt. Az 1885-től 1890-ig tartó filoxéravész sorsdöntő volt e polgárok életében. A vész szinte teljes egészében letarolta Füred és Arács szőlő-hegyeit, megsemmisítette a főleg szőlőművelésből élő helyi lakosság megélhetési forrását. Átalakult a szőlőtermelés, 1908. tavaszán megalakították a földbirtokosok és szőlőtulajdonosok fogyasztási szövetkezetét. Az I. világháború után értékesítési nehézségekkel, az 1929-33-as években gazdasági válsággal küzdő balatonfüredi és arácsi gazdatársadalom a nehézségek ellenére is a filoxéravészt követő szőlőfajtaváltásokkal, új művelési módszerekkel magas szintre emelte a helyi borkultúrát. A színvonal emelkedés a füredi és arácsi borok országos borversenyeken elért egyre jobb eredményeiben mutatkoztak meg.

Arács példamutató volt a kultúra terén is, hiszen Arácson már korán olvasóegylet (1891) és dalegylet (1910) jött létre, Füreden 1893-ban Polgári Dalegylet, később Izraelita Nőegylet, olvasókörök és gazdakörök, vöröskereszt egyesület alakultak. E közösségi létnek az eredete teremtett arra alapot, hogy az Arácsi Tájház megidézze ezt az időszakot, nem csak tárgyi formájában, hanem a hagyományőrzés terén is.

Gyűjteményi-, építészeti- és népművészeti örökségünk világának bemutatására törekszünk a gyermekek és ifjú felnőttek számára is befogadható formában. A népművészeti foglalkozások és a néphagyományok felelevenítése a legkiválóbb lehetőséget jelentik a generációk összekapcsolására, amelyhez autentikus hátteret nyújt a Tájház. Az Arácson most is működő csoportok és kisközösségek szerepet vállalnak e célok elérésében. A Balatonfüredi Örökségünk Hímző Műhely tagjai, asszonyai foglalkozásokat indítanak, bemutatókat tartanak ifjaknak és időseknek egyaránt. Az alkotósorozatokhoz csatlakoznak a népművészeti táborok, találkozók, múltidéző események, megismerkedhetünk a korabeli dalkörök világával a Kék Balaton Népdalkörnek köszönhetően. A Tájház múltidéző eseményeinek minden bizonnyal gyakori vendége lesz a Balatonfüredi Rézhúros Citeraegyüttes, a Balatonfüred Néptánc Együttes és a Koloska Senior Néptáncegyüttes is.

 

Arácsi Tájház nyitvatartás:

Áprilistól októberig

Szerda-vasárnap 11:00-17:00

 

Novembertől márciusig

Csütörtök-vasárnap 10:00-16:00

 

Csoportok jelentkezése esetén a Tájház rendhagyó időben is fogadja vendégeit.

 

Elérhetőségeink:

8230-Balatonfüred, Lóczy Lajos utca 101.

 

kultura.balatonfured.hu, info@furedkult.hu, +36 (87) 788-456

facebook.com/aracsitajhaz, instagram: aracsitajhaz